TACK 2016, HELLO 2017

Adrian Zetraeus Okategoriserade

 

2016 var ett både ett dramatiskt och omtumlande år som vi kommer minnas på många sätt. Inom projektet re:textile sammanfattar vi året som händelserikt och framgångsrikt. Vi kommer under 2017s första månader publicera vår årsrapport, men redan nu vill vi ta tillfället och dela med oss lite av vad vi har åstadkommit under året.

DEN HELIGA GRAAL: DESIGN FOR CIRCULARITY (D4C)

Vi har utvecklat ett ramverk för cirkuläritet i den textila värdekedjan. I denna modell har vi identifierat fokusområden att utveckla för att textilbranschen ska bli både hållbar och lönsam (vilket naturligtvis är två sidor av ett mynt)

Denna modell, vår vision, ger projektet en tydlig riktning och ett systematiskt tillvägagångssätt. Alla aktiviter vi gör ska syfta till att både testa och utveckla D4C.

MORE

Om D4C innebär projektets vision har vi under 2016 även arbetat fram vår mision: en modebranch som skapar ”MORE LIFE, MORE BUSINESS, MORE FUN”. Detta blir ett tydligt syfte som understryker vår målsättning: hållbarhet, affärsdrivet och attraktivt för både konsumenter och företag.

FEASABILITY STUDIES

Under projektets tid undersöker vi de fokusområden som identifierats i D4C (läs ovan) för att identifiera nyckelfaktorer och bedöma praktisk och ekonomisk genomförbarhet. 2016 startade vi två sådana undersökningar på områdena CONDITIONAL DESIGN – produktutveckling för en cirkulär ekonomi, och RE-DESIGN MANUFACTURING – produktionsprocesser för upcycling. I dessa spännande projekt involverar fallstudier med både framstående modeföretag och ideel second hand.

PILOTPROJEKT

Vi har samverkat och möjliggjort projekt som utvecklar och testar nya affärsidéer som bygger på redesign och samverkan mellan olika aktörer: stora företag, entreprenörer, ideell sektor och kommunal verksamhet.

WORKSHOPS , EVENTS OCH KUNSKAPSSPRIDNING

Vi har genomfört flera workshops med företag och organisationer för att sprida vårt budskap, utveckla koncept och inspirera till nya projekt. Bland annat i workshopserien DESIGN FÖR CIRKULÄRA EKONOMIER, seminarium i Almedalen och medverkan i utställningar runt om i landet. Vi har även genomfört flera event för att stärka enskilda företags kunskap och satsningar på cirkulär design.

RE:DESIGN FACTORY

Vi har under året arbetat med att fortsatt utveckla Re:design Factory. I juni öppnade vårt showroom och mini-makerspace i Textile Fashion Center. I oktober mottog vi bidrag från Sparbankstiftelsen Sjuhärad som under 2017 kommer användas till att köpa fler maskiner till vår park i syfte att utveckla nya designstrategier och affärsmöjligheter för att uppdatera plagg. Parallellt har vi utvecklat kontaktnätet med våra partners i den textila värdekedjan som kommer vara nyckelaktörer i framtidens cirkulära infrastruktur för textil.

PUBLICITET OCH NOMINERINGAR

Ni som följt bloggen har sett att projektet figurerat i modebranschpressen och riksradion, och fått prestigefulla nomineringar.

INTERNATIONELLA RELATIONER

Vi har under året fått mycket goda relationer med framstående aktörer inom cirkulär design och affärsutveckling i modebranschen, både inom forskning och näringsliv och på internationell nivå.

VAD VÄNTAR RUNT HÖRNET?

Vi ser med spänning mot 2017 då vi kommer dyka ner ytterligare i tekniska lösningar, designmetoder och affärsstrategier för att möjliggöra cirkulära flöden. I skrivande stund har vi tre nya ansökningar i pipeline för mindre innovationsprojekt där vi samverkar med entreprenörer som har idéer om lösningar som var för sig bidrar till D4C. Vi står även i slutskedet i ett större projekt med en namnkunnig modekedja som vi kommer kommunicera mer om framöver. Dessutom planerar vi för fler pilotprojekt att genomföra under året som kommer.

Parallellt kommer vi under våren släppa den första rapporten från Conditional Design-projektet och planerar för flera aktiviteter kopplat till dess resultat. Fortsättning följer!

Vi vill tacka våra finansiärer och samarbetspartners som gör detta projektet möjligt. Tillsammans kommer vi lägga grunden för en ny, bättre textilbransch där ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling går hand i hand.

En riktigt gott nytt år önskar vi på re:textile

Adrian, Erik, Jonas, Anna, Rudrajeet, Jan