Re:Design Factory – kunskap och infrastruktur för cirkulär omställning

Re:Design Factory är en plattform som ska möjliggöra omställningen till cirkulära flöden för textilbranschen.

Kärnan bygger på kunskap om nya affärsmodeller, designstrategier och implementering. Nästa nivå är protoypframtagning och affärsutveckling i Textile Fashion Center. I den yttersta nivån finns ett nätverk av resurser som möjliggör genomförandet.

Läs mer om våra samverkanspartners HÄR