CHEAP MONDAY

anett kansanen Strategy

Projektet Re:textile utvecklar nya designstrategier och affärsmodeller för att skapa cirkulära flöden i textilbranschen. Nu initieras ett nytt delprojekt i samarbete med H&M-ägda varumärket Cheap Monday. Delprojektet som kommer offentliggöras under 2018 syftar till att genom innovativ design hitta lösningar för en mer hållbar modeindustri. ”För Cheap Monday är hållbarhet något som genomsyrar hela vårt företag. Därför är det en självklarhet …