STADSMISSIONEN REMAKE

anett kansanen RE-DESIGN MANUFACTURING

Under 2017 genomförs ett forskningsprojekt med Stadsmissionen Remake. Projektet syftar till att få ökad förståelse för produktionsprocesserna i återtillverkning och optimera dessa processerna så skalfördelar kan uppnås och lönsamhet stärkas. Detta resultaten kommer presenteras i kommande rapport om re-manufacturing.