Pågående projekt

CHEAP MONDAY

Projektet Re:textile utvecklar nya designstrategier och affärsmodeller för att skapa cirkulära flöden i textilbranschen. Nu initieras ett nytt delprojekt i samarbete med H&M-ägda varumärket Cheap Monday.

Delprojektet som kommer offentliggöras under 2018 syftar till att genom innovativ design hitta lösningar för en mer hållbar modeindustri.

För Cheap Monday är hållbarhet något som genomsyrar hela vårt företag. Därför är det en självklarhet för oss att arbeta med frågor som rör utveckling mot en cirkulär textilbransch. Det känns också helt rätt att arbeta med Re:textile och nyttja den textila kunskap som finns i Borås för att skapa innovationer för hållbar utveckling”.

STADSMISSIONEN REMAKE

Under 2017 genomförs ett forskningsprojekt med Stadsmissionen Remake. Projektet syftar till att få ökad förståelse för produktionsprocesserna i återtillverkning och optimera dessa processerna så skalfördelar kan uppnås och lönsamhet stärkas. Detta resultaten kommer presenteras i kommande rapport om re-manufacturing.