Pågående projekt

DISTRIBUTED REDESIGN PROJECT

Under hösten 2016 startade projekt med Lindex. Syftet var att utveckla redesignade kollektioner av osålda/överblivna varor från tidigare kollektioner. Målet var att skapa ett ekonomiskt och praktiskt realistiskt scenario för professionellt återbruk i Lindex egna verksamhet. Kritiska faktorer var designhöjd/kommersiell potential på produkterna, kostnadsstruktur, interna logistik och it-utmaningar och produktionskapacitet. Projektet innehöll uppstart med inspirationsworkshop om redesigntekniker, studiebesök hos producenter inom Re:design Factory, konceptutveckling, designutvecklinsarbete inklusive experiment med olika tekniska lösningar och tillvägagångsätt för framställande, prototypframtagning, produktionsplanering, sourcing och koordinering. Produktion och leverans samt marknadsaktiviteter (inklusive imageplåtning, PR-event mm) sker under kvartal 1 2017 och kollektionerna säljs i utvalda Lindexbutiker och på nätet från vecka 11 2017.

REMAKE-DESIGN PROJECT

Under hösten planerades inriktning och upplägg för ett projekt med Stadsmissionen Remake. Projektet syftar till att få ökad förståelse för produktionsprocesserna i återtillverkning och optimera dessa processerna så skalfördelar kan uppnås och lönsamhet stärkas. Detta projekt kommer både bidra till kunskap för kommande Redesign-projekt och stärka Stadsmissionens satsning på återbruk och redesign. Under december 2016 genomfördes ett uppstartsmöte i Borås och under våren genomförs fallstudier på plats i Stadsmissionens verksamhet i två etapper.