PEAK EVERYTHING

Den årliga produktionen av textilfiber har tredubblats under åren 1980 – 2013 från ca 30 miljoner ton till ca 90 miljoner ton. Om utvecklingen fortsätter i samma takt så kommer siffran vara 200 miljoner ton år 2030. Tillgång till råmaterial är en utmaning för textilindustrin

KONSUMTIONEN ÖKAR

Samma period har den årliga konsumtionen av nyproducerade textila fibrer per person nästa fördubblats, från i runda tal 7 till ca 13 kg. Detta är i genomsnitt internationellt och i Sverige är siffran ännu högre, ca 15 kg.

VAR TAR TEXILEN VÄGEN?

Även fast vi måste öka insamlingen av använd textil istället för att slänga i soporna är det idag ingen slutgiltig lösning till huvudproblemet. Vår livsstil tar för mycket resurser i anspråk för vad jorden klarar av!

KONKRET FÖRÄNDRING OCH SYSTEMATISK METOD

Re:textile arbetar med forskning och innovation för en cirkulär textilindustri. Målet är att skapa verklig förändring genom design, utbildning, produktutveckling och påverkan i alla led i den textila värdekedjan: från beslutsfattare till producenter och konsumenter. En viktig del är att utvärdera ekonomiska och praktiska förutsättningar för nya, cirkulära affärsmodeller.

VÅR VISION – EN TEXTILINDUSTRI SOM VERKAR INOM PLANETENS GRÄNSER

• Nya designmetoder
• Serviceinnovation
• Produktionssystem för cirkulära öden

Genom att skapa nya plagg utvecklade för att hålla länge genom att kunna lagas, omarbetas eller på annat sätt uppdateras öppnas möjligheter för helt nya affärsområden inom reparation, redesign och andra typer av tjänster som förlänger livet på plagget och skapar ekonomisk tillväxt.


Re:textile är finansierat av Västra Götalandsregionen samt Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund och drivs i samverkan mellan Science Park Borås, Marketplace Borås samt flera organisationer, företag och entreprenörer i Västsverige.

Jobbar du för ett företag eller organisation och är intresserad att genomföra ett projekt med oss? Fyll i formuläret HÄR  eller kontakta adrian.zethereus@hb.se
 | 0708 28 04 08