PEAK EVERYTHING

Den årliga produktionen av textilfiber har tredubblats under åren 1980 – 2013 från ca 30 miljoner ton till ca 90 miljoner ton. Om utvecklingen fortsätter i samma takt så kommer siffran vara 200 miljoner ton år 2030. Tillgång till råmaterial är en utmaning för textilindustrin

KONSUMTIONEN ÖKAR

Samma period har den årliga konsumtionen av nyproducerade textila fibrer per person nästa fördubblats, från i runda tal 7 till ca 13 kg. Detta är i genomsnitt internationellt och i Sverige är siffran ännu högre, ca 15 kg.

VAR TAR TEXILEN VÄGEN?

Även fast vi måste öka insamlingen av använd textil istället för att slänga i soporna är det idag ingen slutgiltig lösning till huvudproblemet. Vår livsstil tar för mycket resurser i anspråk för vad jorden klarar av!

VÅR VISION: DESIGN FOR CIRCULARITY (D4C)

D4C är projektets ledstjärna och vilar på tre huvudområden:

  • CONDITIONAL DESIGN – produktutveckling för en cirkulär ekonomi
  • RE-DESIGN MANUFACTURING – produktionsprocesser för upcycling.
  • SERVICE INNOVATION – nya tjänster för att förlänga livet på plagg kopplade till återanvändning, digitalisering och redesign.

Genom att skapa nya plagg utvecklade för att hålla länge genom att kunna lagas, omarbetas eller på annat sätt uppdateras öppnas möjligheter för helt nya affärsområden inom reparation, redesign och andra typer av tjänster som förlänger livet på plagget och skapar ekonomisk tillväxt.


Om projektet Re:textile

Re:textile har som ambition att skapa strukturer för cirkulära flöden inom textilbranschen. Målet är minskad resursförbrukning genom nya designprocesser och affärsmöjligheter.

Re:textile är finansierat av Västra Götalandsregionen samt Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund och drivs i samverkan mellan Science Park Borås, Marketplace Borås samt flera organisationer, företag och entreprenörer i Västsverige.
Re:textile bedriver både forskning och arbetar i konkreta projekt för att undersöka den kommersiella gångbarheten inom re-design.
Projektet innehåller ett forskningspaket med en serie feasability studies inom ramen för D4C för att undersöka ekonomisk och praktisk genomförbarhet av cirkulär design, redesign/upcycling och tjänstefiering. Parallellt drivs Re:design Factory: en projektarena och maskinresurser för pilotprojekt inom redesign i samarbete med allt från stora kedjeföretag till små entreprenörer, producenter och leverantörer i regionen.

Bild05
Textilbranschen är resurskrävande och textil upcycling är en enorm fördel rent miljömässigt. Men studien visar framför allt att genom nytänkande inom designprocesser, logistikprocesser och innovativa affärsmodeller finns det stor potential ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Studien finns att läsa i sin helhet HÄR

Jobbar du för ett företag eller organisation och är intresserad att genomföra ett projekt med oss? Fyll i formuläret HÄR  eller kontakta adrian@retextile.se
 | 0708 28 04 08

Bild06