Ny rapport – så designar vi för cirkulära flöden i modebranschen

Adrian Zetraeus Uncategorized

Att skapa ett hållbart system för textil- och konfektionsflödena måste både ”sluta cirklarna” och sakta ned tempot i volymutvecklingen. Det innebär produkter med bättre kvalitet, som designats för hållbarhet, är reparerbara, kan redesignas och återanvändas och vid slutet av sin livslängd återvinnas till nya fibrer eller andra produkter, och som dessutom uppskattas av konsumenterna, så att man väljer dem före traditionella ”fast-fashion”-produkter, som inte uppfyller kriterierna.

I rapporten om Conditional Design föreslås bland annat tre designprinciper för att redan vid ritbordet möjliggöra cirkulära flöden i textilbranschen; mono-material, modulär- samt inkrementell design. Läs mer om innebörden av detta i den fullständiga rapporten HÄR