Ny rapport om framtidens affärsmodeller för insamlad textil

Adrian Zetraeus Okategoriserade

Re:Textile släpper en ny rapport som på ett strukturerat sätt presenterar och summerar relevanta slutsatser rörande affärsmodeller för insamlad textil. Rapporten belyser de senaste årens tendenser för insamlad textil ur ett ekonomiskt perspektiv och diskuterar potentialen för nya produkter och marknader i syfte att växla upp värdet i fraktionerna.

Rapporten bygger på data från projekten Re:textile, LoopKoop och annan relevant forskning och är framtagen som underlag till arbetet med en västsvensk pilotanläggning för sortering av insamlad textil (projekt inom Wargön Innovation där Re:textile är en partner).

Den nya rapporten finns att läsa HÄR.