Makerspace

En makerspacemiljö utvecklas i Borås

Kultur och kreativa näringar bidrar med idéskapande innehåll till teknisk och social innovation. Vi ser initiativ som idag allmänt går under begreppet DIY växa fram. Makerskulturen drivs av samhällsmedborgares vilja att göra saker på nya sätt och utmana invanda mönster.  Allt fler makerspaces dyker upp och etableras runt om i Sverige och Europa med tillgång till elektroniklabb, sy-studios, laser-skärare och 3D-printers under ett och samma tak. Här ges en utmärkt miljö för idéutveckling och enkel prototypframtagning.

Under 2016 har Science Park med stöd från Vinnova haft möjlighet att genomföra en förstudie och lära sig mer om den framväxande makerrörelsen i Sverige och internationellt kopplat till hållbar utveckling, textil och mode. I projektet har vi lagt grunden till ett långsiktigt samarbete mellan Re:textile, Modeinkubatorn, Textilhögskolan, Smart Textiles, Textilmuseet och Innovationsplattform Borås.

Läs mer om makerspacaprojektet

Som en uppföljare av makerspace projektet har Re:textile fått finansiering från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att bygga upp Re:Textile Factory för att sprida kunskaper om industriella metoder för att förlänga användningstiden hos ett plagg. Ett av målen är nytänkande redan i designprocessen.

Läs mer om Re:Textile Factory