LÄGESRAPPORT 2016

Adrian Zetraeus Okategoriserade

GENOMFÖRANDE 20160701 – 20161231

Re:textiles arbete har under perioden syftat till att utveckla och påvisa lösningar och möjligheter för redesign. Målsättningen har varit innovativa och rationella processer för ekonomisk och praktisk genomförbarhet på kommersiell nivå. Aktiviteterna har utgått från nya tekniker, ny tillämpning av befintliga tekniker, bättre utnyttjande av överblivna resurser och social nytta, samtidigt som nytänkande design och estetisk höjd genomgående är centralt.

PROJEKT

DISTRIBUTED REDESIGN PROJECT

Under hösten 2016 startade projekt med Lindex. Syftet var att utveckla redesignade kollektioner av osålda/överblivna varor från tidigare kollektioner. Målet var att skapa ett ekonomiskt och praktiskt realistiskt scenario för professionellt återbruk i Lindex egna verksamhet. Kritiska faktorer var designhöjd/kommersiell potential på produkterna, kostnadsstruktur, interna logistik och it-utmaningar och produktionskapacitet. Projektet innehöll uppstart med inspirationsworkshop om redesigntekniker, studiebesök hos producenter inom Re:design Factory, konceptutveckling, designutvecklinsarbete inklusive experiment med olika tekniska lösningar och tillvägagångsätt för framställande, prototypframtagning, produktionsplanering, sourcing och koordinering. Produktion och leverans samt marknadsaktiviteter (inklusive imageplåtning, PR-event mm) sker under kvartal 1 2017 och kollektionerna säljs i utvalda Lindexbutiker och på nätet från vecka 11 2017.

REMAKE-DESIGN PROJECT

Under hösten planerades inriktning och upplägg för ett projekt med Stadsmissionen Remake. Projektet syftar till att få ökad förståelse för produktionsprocesserna i återtillverkning och optimera dessa processerna så skalfördelar kan uppnås och lönsamhet stärkas. Detta projekt kommer både bidra till kunskap för kommande Redesign-projekt och stärka Stadsmissionens satsning på återbruk och redesign. Under december 2016 genomfördes ett uppstartsmöte i Borås och under våren genomförs fallstudier på plats i Stadsmissionens verksamhet i två etapper.

INCREMENTAL DESIGN PROJECT

Inom ramen för projektet Conditional Design (design för cirkulära flöden) genomfördes designprojekt med både outdoormärket Houdini och modekedjan Lindex, där möjligheten att skapa plagg som är föränderliga och kan utvecklas/uppdateras genom nya tjänster utforskades. Projektet innehåller både designutveckling och prototypframtagning och kostnadskalkylering där ekonomiska aspekter belyses och genomförbarhet bedöms. Resultaten kommer publiceras i en rapport under våren 2017 och ligger till grund för en ny projektansökan till Mistra Future Fashion för fortsatt utveckling av conditional design.

DENIM COLLECTION CAMPAIGN & RE:SNEAKER WORKSHOP

Tillsammans med Borås Energi och Miljö anordnades en insamlingskampanj för jeansplagg för att undersöka kvaliten och omfattningen på insamlat material. Materialet som samlades in var av god kvalitet och ambitionen är att under 2017 utveckla ett projekt med företaget XVMIUL (som även arbetade med produktionen i redesign-projeket med Lindex) där nya produkter tillverkas och säljs i Textile Fashion Center utifrån insamlat material från husets besökare enligt principerna som utvecklats och dokumenterats i tidigare projekt. I samband med insamlingskampanjen arrangerades även en aktivitet i Re:Textile Gallery under Kretsloppsveckan i samarbete med ACG Nyström. Besökare fick ta med sig tygskor för att få dessa uppdaterade med ny design genom en ny flexibel teknik för direkttryck. Utifrån detta experiment utvecklades en idé till en ny affärsmodell och värdekedja för redesign som inkluderar 3d-scanning och visualisering, orderhantering och produktionsprocesser.

  

REDESIGN PROJECT

Tillsammans med distanshandelsföretaget Ellos och lokala producenterna Idésömnad (som är en social verksamhet med arbetsintegrerande syfte) genomförde vi ett projekt där överblivna tyger och kasserade produkter från Ellos produktion skickas till Idésömnad för att upcyclas och säljas som nya produkter. Exempel på produkter visas nedan.

TEXTIL INTEGRATION

Re:textile har under 2016 varit samarbetspartner till projektet Textil Integration. Projektet drivs av Röda Korset i Jönköping och Borås och går ut på att integrera nyanlända och asylsökande och ge dem möjlighet till ett kreativt, språkligt och kulturellt sammanhang tillsammans med svenskar, genom textilt återbruk och design.
Projektet innehåller veckovisa mötestillfällen i syateljén i Re:Design Factory, där deltagarna träffas och arbetar och under handledning av projektledaren Matilda Maroti. Syftet är att skapa en kollektion av återvunnet material som skall visas upp på utställningar runt om i landet samt erbjudas till försäljning i butik. Under hösten har X träffar genomförts och under våren kommer kunskaper och erfarenheter sammanställas i en rapport som kommer finnas tillgänglig på Re:Textiles hemsida och användas som underlag i framtida projekt.

SORTERINGSPILOT FÖR TEXTIL

Re:textile deltar som en aktiv part i Wargön Innovations projekt Sorteringspilot för textil som syftar till att utveckla en genomförandeplan för en västsvensk sorteringsanläggning för insamlad textil. Projektet bidrar möjligheten att långsiktigt genomföra Re:textiles vision om ett professionellt textilt återbruk och möjliggör redesign-produktion. Re:Textile har bland annat bidragit med kompetensutbyte och underlag till arbetspaketet som syftar till att utveckla affärsmodellen för sorteringsanläggningen. Detta underlag sammanställs till en rapport som kommer släppas under kvartal 1 2017.

INNOVATIVA START UP’S

Vi har stöttat entreprenörer med affärsidér som ligger i linje med Re:textiles vision om cirkulär ekonomi i modebranchen. Vi har under hösten 2016 varit delaktiga i utvecklingen av tre stycken projektansökningar till Vinnovas utlysning ”Innovativa start-up’s”:
Remake Leather syftar till att utveckla en kollektion från begagnade läderprodukter som kan serietillverkas, kombinerat med en affärsidé som samtidigt möjliggör customization mot konsumenten.
Rekotex syftar till att bygga en digital plattform för att tillgängliggöra överblivet tyg som blivit över i produktionen.
Conditional kids syftar till att utveckla en barnkollektion utvecklad för föränderlighet, och nya tjänster för ratt uppdatera plagg. Syftet är att utveckla en modell som ligger i linje med Re:textiles vision 2-10 (att förlänga livslängden på plagg från 2 till 10 år).

ÖVRIGA AKTIVITETER OCH EVENT

  

DESIGN FÖR CIRKULÄRA EKONOMIER

Under hösten 2016 anordnades en workshopserie – Design för cirkulära eknomier – där företag från Sjuhäradskommunerna bjöds in. Första workshopen syftade till att ge en överblick över olika designstrategier som stödjer hållbar utveckling utifrån cirkuläritet. I workshop två fördjupade sig deltagarna i de specifika ämnen som röstades fram som mest intressanta. I workshop 2 testades möjligheterna i redesign-manufacturing. Utmaningen byggde på att skapa lönsamma produktionsprocesser i icke-standardiserade och oförutsägbara materialflöden. Metodiken i workshopserien byggde på den verktygslåda för innovationsprocesser som vi utvecklat under projektets gång.

DESIGN FOR LONGEVITY

Re:textile var samarbetspartner i en workshop som arrangerades av Dansih Fashion Institute i projektet Design for Longevity. Workshopen ägde rum i Textile Fashion Center och var en av 8 workshops som arrangerade på olika platser runt om i Europa.

NÄRINGSLIVSSEMINARIUM

Vi har varit ute och talat och genomfört seminarier på flera företag om hållbar affärsutveckling utifrån cirkuläritet. Utgångspunkten har varit Re:textiles modell Design For Circularity (Conditional design, Service Innovation, Redesign Manufacturing) och designverktygen från Sustainable Apparel Coalition. Lindex, Kapp Ahl och Varnergruppen samt representanter från Finska och Tunisiska textilindustrin har deltagit.

UTSTÄLLNINGAR, SHOWCASE OCH MEDIAL EXPONERING

Under Almedalesveckan var Re:Textile inbjudna av TEKO att som en del av ”Industrin tar matchen” genomföra ett showcase. Det nya kommunikationskonceptet MO:RE var utgångspunkten i utställningen och designexempel från tidigare Re:textile-projekt visades upp. Besökarna fick även möjligheten att få t-shirts redesignade med vår tryckpress. I samband med utställningen arrangerades ett seminarium om Re:textile där remake-företaget Deadwood och Houdini var inbjudna gäster. Modererade gjorde Erik Lindvall från designbyrån Guringo. Deadwood och Guringo bidrog även med produkter till utställningen.

I september var vi inbjudna att arrangera en utställning under Kalmarsundsveckan. Ett liknande upplägg som Almedalen presenterades utifrån MO:RE konceptet och olika redesign-exempel.
Som en del i tävlingen Design S där Re:Textile var nominerade i kategorin Hållbart Samhälle deltog vi i en vernissage och utställning på ArkDes i Stockholm. Utställningen pågick en månad och visade olika redesign-exempel som utvecklats under projektet.

Re:textile fick möjligheten att presentera projektet under klimatmötet COP22 i Marrakech. Detta som en del i 100 solutions project campaign där Re:textile nominerats och har gått vidare i första gallringen. Magnus Berntsson, 2:e vice ordförande i regionfullmäktige och vice president i AER (samarbetsorganisation för regioner i Europa) är koordinator för alla europeiska projekt i kampanjen som arrangeras av Leonardo Dicaprio Foundation och höll presentationen om Re:Textile under COP22.

Modebranschtidningen Habit gjorde ett helsidesreportage om projektet i höstnumret av tidningen. P1 gjorde även ett reportage om Re:textile som sändes i P1 morgon och miljöprogrammet Klotet.