Circular Textile Initiative

Inom projektet Circular Textile Initiative får använda textilier får ett nytt, spännande liv. I Sverige hamnar 80 000 ton textilier i soptunnan varje år helt i onödan. Projektet är unikt, eftersom det omfattar alla delar i kedjan, från design och produktion till insamling och sortering. Genom att binda ihop en kedja av textilaktörer som vanligtvis inte brukar samarbeta skapas en möjlighet för att ta fram exempel på arbetssätt och tjänster som leder till nya spännande former för cirkulära textilflöden inom Västra Götaland.

Syftet med Circular Textile Initiative är att:

  • Adressera behovet av nya innovativa och konsumentinriktade affärsidéer där återanvändning/redesign och tjänsteutveckling står i fokus.
  • Bygga affärsmodeller som främjar re-cirkulering av textila material.
  • Minska behovet av jungfruliga råvaror som utgångspunkt för ekonomisk tillväxt i textilbranschen.
  • Det som gör projektet unikt är att samtliga delar i textilkedjan binds ihop: design, produktion, insamling och sortering av textilier. Konkret handlar det om att utveckla och testa en värdekedja för redesignade produkter av kasserad textil – från insamling till återförsäljning, samt utveckla tjänster som ersätter och/eller stödjer/förlänger livet på fysiska produkter.

Circular Textile Initiative består av olika arbetspaket, WP, som tillsammans medför ett cirkulärt flöde av textilier. Arbeteten leds av Retextile, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Wargön Innovation och Swedish Fashion Council(SFC).

WP1 – Design och affärsutveckling för re:design

Syftet är att genom samverkan med olika företag och organisationer skapa innovationer för en hållbar bransch. Circular Textile Hackathon är en del av WP1 där företag samarbetar med nya målgrupper för att hitta lösningar och nya cirkulära affärsmöjligheter inom den textila värdekedjan.

WP2 – Insamling och kartläggning av uttjänta textilier

Uttjänta textilier kommer att samlas in från olika källor och med olika insamlingsmetoder för att skapa ett brett kunskapsunderlag om hur textil bör samlas in (avseende kostnad, miljönytta, materialkvalitet/upcyclingsbarhet/återanvändningsbarhet och, kundservicegrad).

WP3 – sortering och tvätt

Sortering och tvätt av textilier som har samlats in.

WP4 – Kommunikation

Genomföra aktiviteter för att sprida kunskap om affärsmöjligheterna med cirkulära produkter och tjänster och attrahera fler företag att arbeta cirkulärt.

Circular Textile Initiative finansieras av Västra Götalandsregionen och Avfall Sverige.