Avslutade projekt

INCREMENTAL DESIGN PROJECT

Inom ramen för projektet Conditional Design (design för cirkulära flöden) genomfördes designprojekt med både outdoormärket Houdini och modekedjan Lindex, där möjligheten att skapa plagg som är föränderliga och kan utvecklas/uppdateras genom nya tjänster utforskades. Projektet innehåller både designutveckling och prototypframtagning och kostnadskalkylering där ekonomiska aspekter belyses och genomförbarhet bedöms. Resultaten kommer publiceras i en rapport under våren 2017 och ligger till grund för en ny projektansökan till Mistra Future Fashion för fortsatt utveckling av conditional design.

DENIM COLLECTION CAMPAIGN & RE:SNEAKER WORKSHOP

Tillsammans med Borås Energi och Miljö anordnades en insamlingskampanj för jeansplagg för att undersöka kvaliten och omfattningen på insamlat material. Materialet som samlades in var av god kvalitet och ambitionen är att under 2017 utveckla ett projekt med företaget XVMIUL (som även arbetade med produktionen i redesign-projeket med Lindex) där nya produkter tillverkas och säljs i Textile Fashion Center utifrån insamlat material från husets besökare enligt principerna som utvecklats och dokumenterats i tidigare projekt. I samband med insamlingskampanjen arrangerades även en aktivitet i Re:Textile Gallery under Kretsloppsveckan i samarbete med ACG Nyström. Besökare fick ta med sig tygskor för att få dessa uppdaterade med ny design genom en ny flexibel teknik för direkttryck. Utifrån detta experiment utvecklades en idé till en ny affärsmodell och värdekedja för redesign som inkluderar 3d-scanning och visualisering, orderhantering och produktionsprocesser.

REDESIGN PROJECT

Tillsammans med distanshandelsföretaget Ellos och lokala producenterna Idésömnad (som är en social verksamhet med arbetsintegrerande syfte) genomförde vi ett projekt där överblivna tyger och kasserade produkter från Ellos produktion skickas till Idésömnad för att upcyclas och säljas som nya produkter. Exempel på produkter visas nedan.