Avslutade projekt

LINDEX REDESIGN PROJECT

Under hösten 2016 startades ett projekt med butikskedjan Lindex. Syftet var att utveckla redesignade kollektioner av osålda/överblivna varor från tidigare kollektioner. Målet var att skapa ett ekonomiskt och praktiskt realistiskt scenario för professionellt återbruk i Lindex egna verksamhet. Kritiska faktorer var designhöjd/kommersiell potential på produkterna, kostnadsstruktur, interna logistik och it-utmaningar och produktionskapacitet. Projektet innehöll uppstart med inspirationsworkshop om redesigntekniker, studiebesök hos producenter inom Re:design Factory, konceptutveckling, designutvecklinsarbete inklusive experiment med olika tekniska lösningar och tillvägagångsätt för framställande, prototypframtagning, produktionsplanering, sourcing och koordinering. Produktion och leverans samt marknadsaktiviteter (inklusive imageplåtning, PR-event mm) Skedde under kvartal 1 2017 och kollektionerna såldes i utvalda Lindexbutiker och på nätet från vecka 11 2017.